Monika Leander

    Leg. Veterinär

    Jag tog min veterinärexamen 2010 och har sedan dess arbetat på distrikt och på djursjukhus. De områden som ligger mig närmast om hjärtat är akutmedicin och kirurgi.