Linn Thrana

    Leg. Djursjukskötare

    Jag tog examen från djursjukskötarprogrammet vid SLU Skara 2014 och har en kandidatexamen i djuromvårdnad. Här på Djursjukhuset arbetar jag som legitimerad djursjukskötare, anställd sedan juni 2014. Under studietiden har jag arbetat 2 somrar på Djurkliniken i Öjebyn som djurvårdare och dessförinnan i travstall. Det som jag brinner lite extra för är anestesi, akut- och intensivvård.Privat har jag en gammal omskolad travhäst som numera lever ett aktivt pensionärsliv.