Fanny Wedin

    Leg. Djursjukskötare

    kandidatexamen i djuromvårdnad från Sveriges Lantbruksuniversitet.
    Är intresserad av anestesi och tycker mycket om att jobba på operationsavdelningen. Trivs också väldigt bra ute på mottagningen, där djurägarkontakt är en stor del samt att man får möjlighet att arbeta med akutsjukvård